HAVARIJNÍ SLUŽBA

Nabízíme havarijní službu v profesích ústřední vytápění, teplá užitková voda a studená pitná voda.

Naše společnost  pro výkon havarijní služby zajistí kvalifikované odborníky s podrobnou znalostí místních podmínek a disponuje kvalitním technickým a materiálním zázemím.

Při poruchách  je úkolem havarijní služby zabránit následným škodám na majetku, zjistit příčinu poruchy a dle zájmu zákazníka a technických možností poruchu odstranit.

V případě jakýchkoli potíží souvisejících s dodávkou tepla, teplé užitkové vody a jiných (viz specifikace níže) nás můžete kontaktova v době:

od 6:00 do 22:00 hodin na TEL: 606 678 001

 

Nabízíme tyto služby:
- odstavení prasklého radiátoru
- odstavení vadného úseku potrubí ÚT, TUV a SV
- opravárenská činnost, instalatérské práce
- konzultační a poradenská činnost

 

Ceník (s uzavřenou Smlouvou o havarijní službě):

Topenářské práce, elektrikářské práce, práce MaR a konzultační hodiny:

a) v pracovní dny v době od 6.00 do 14.00 hod.                                                            540,- Kč / hod.

b) v pracovní dny v době od 14.00 do 22.00 hod.                                                          680,- Kč / hod.

c) v dny pracovního volna                                                                                                  790,- Kč / hod.

d) ve dnech státem uznaných svátků                                                                         1.080,- Kč / hod.

e) dopravné po městě - paušál za zakázku (mimo smluvní ceny)                             95,- Kč

Vstup do uzavřených potrubních systémů                                                                 135,- Kč / vstup

     

Ceník (s neuzavřenou Smlouvou o havarijní službě):

Topenářské práce, elektrikářské práce, práce MaR a konzultační hodiny:

a) v pracovní dny v době od 6.00 do 14.00 hod.                                                            640,- Kč / hod.

b) v pracovní dny v době od 14.00 do 22.00 hod.                                                          800,- Kč / hod.

c) v dny pracovního volna                                                                                                 930,- Kč / hod.

d) ve dnech státem uznaných svátků                                                                          1.280,- Kč / hod.

e) cena dopravy související s fakturovaným výkonem je stanovena pro:    

                                     - automobil osobní - cena za km                                                15,- Kč / km

                                     - automobil nákladní - cena za km                                             20,- Kč / km

Vstup do uzavřených potrubních systémů                                                                 135,- Kč / vstup

 

Uvedené ceny jsou bez DPH dle platné sazby.

 

Teplo Přerov a.s.