SPOLEČNOST TEPLO PŘEROV a.s.

Společnost Teplo Přerov a.s. vznikla po transformaci bývalého Bytového podniku města Přerova rozhodnutím jediného akcionáře Města Přerova dne 27.11. 1997.

 

Společnost zajišťuje kompletní dodávku tepla a teplé užitkové vody pro bytový a nebytový sektor v podstatné části města. Na základě smlouvy o bezúplatném převodu majetku s Fondem národního majetku ČR, podložené privatizačním projektem, přešlo dne 1. dubna 1998 vlastnické právo majetku zajišťujícího tepelné hospodářství města ze státního podniku Bytový podnik města Přerova na Město Přerov.Město následně smlouvou o vkladu podniku převedlo tento majetek ke dni 12. listopadu 1998 do vlastnictví naší společnosti.

 

V té době dosáhlo základní jmění akciové společnosti výše 146.400 tis. Kč. Dalšími nepeněžitými vklady se základní jmění nadále zvýšilo na současnou hodnotu, která činí 175.133 tis. Kč.

 

 

Obchodní jméno : Teplo Přerov a.s.
Sídlo : Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7
Identifikační číslo : 25391453
Daňové identifikační číslo : CZ25391453
ID datové schránky: 8j4ch24
Právní forma : Akciová společnost
Základní kapitál : 175 133 000,- Kč
Zakladatel : Statutární město Přerov
Den zápisu : 19.února 1998
Obchodní rejstřík : vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1839
Akcionáři : Statutární město Přerov – 100%
Akcie : 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 172 339 000,- Kč 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 2 794 000,-Kč

 

Předmět podnikání

 • výroba tepla dle autorizace (skupina 31)
 • rozvod tepla dle autorizace (skupina 32)
 • montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
 • projektová činnost ve výstavbě
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
 • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • vodoinstalatérství, topenářství
 • hostinská činnost

 

Spojení

  • Spojovatelka tel.: 581 217 295
  • Fax: 581 217 306
  • Dispečink tel.: 581 217 324
  • Dispečink mobil: 606 678 010
  • Dispečink e-mail:

teplocd@medialine.cz

 

 

 

 

 

Teplo Přerov a.s.