OCHRANA OZNAMOVATELE - WHISTLEBLOWING

 

Společnost Teplo Přerov a.s. klade důraz na předcházení protiprávnímu jednání a je v zájmu společnosti, všech jejich zaměstnanců, dodavatelů a dalších osob zúčastněných na provozu společnosti, aby jakékoliv podezření na protiprávní jednání nebo hrozící protiprávní jednání bylo bezpečným způsobem oznámeno, náležitě prošetřeno a byly z něj případně odvozeny adekvátní důsledky a přijata potřebná opatření.

 

Oznámení v souvislosti s ochranou oznamovatele je možné provést:

  • prostřednictvím e-mailové schránky odesláním e-mailu na adresu: bskoloudikova@teploprerov.cz nebo bbudka@teploprerov.cz
  • písemným oznámením na adresu zaměstnavatele: Blahoslavova 1499/7, Přerov, 750 02
  • ústním oznámením při osobním jednáním v sídle společnosti.

 

Bližší informace k problematice ochrany oznamovatelů naleznete zde.

 

Teplo Přerov a.s.