B3   PRŮVODCE ZDAŇOVÁNÍM MEZD ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2015 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2016                      

 

Jednodenní specializovaný seminář           

 

 MÍSTO KONÁNÍ:     KLUB TEPLO, Horní nám. 9, Přerov

 DOPRAVA:               z nádraží autobusem č. 5, vystoupit na zastávce nám. T. G. Masaryka            

 DATUM KONÁNÍ:   1. února 2016

 DOBA KONÁNÍ:      prezentace 8.30 - 9.00 hod., seminář 9.00 – 14.00 hod. 

 CENA:                      1000,-- Kč + 210 DPH, tj. celkem 1210,-- Kč/osoba
                                   cena zahrnuje školné, občerstvení a pracovní materiály

 PŘEDNÁŠEJÍCÍ:    Ing. Milan Lošťák

Uznávaný odborník na úseku zdaňování mezd. Dlouholetý pracovník Finančního úřadu v Olomouci, kde v letech 1993 – 2012 zastával funkci zástupce ředitele. Velmi aktivní při přednáškové činnosti. Spoluautor řady odborných publikací v oblasti zdaňování mezd.

 

PRŮVODCE ZDAŇOVÁNÍM MEZD ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2015 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2016
•    Rekapitulace změn ve zdaňování mezd v roce 2015
•    Trojstupňové daňové zvýhodnění na vyživované děti včetně příkladů
•    Limit pro vyplacení měsíčního i ročního daňového bonusu
•    Uplatňování daňového zvýhodnění na děti ve střídavé péči
•    Všechny aspekty uplatnění nároku na zletilé děti
•    Sleva za umístění dítěte („školkovné“)
•    Tiskopis Prohlášení poplatníka
•    Složená podmínka pro uplatnění srážkové daně a možnost jejího započtení na celkovou daňovou povinnost po skončení roku
•    Režim daňového uplatnění životních pojistek a restriktivní opatření při nedodržení podmínek
•    Další odpočty ze základu daně po skončení roku (dary, úroky z úvěrů na bytové potřeby, penzijní produkty a další)
•    Oprava přeplatků a nedoplatků na dani zaviněných zaměstnancem nebo zaměstnavatelem
•    Přehled rozdílů v uplatňování daňových slev a odpočtů u daňových rezidentů ČR, rezidentů EU a EHP a rezidentů ostatních zemí
•    Tiskopisy, jejich vyplňování a termíny pro jejich předkládání
•    Vše o ročním zúčtování záloh na daň za rok 2015 a jeho vypořádání
•    Změny pro zdaňování mezd v roce 2016
•    Odpovědi na dotazy

 

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK - PŘI OBJEDNÁNÍ  SEMINÁŘŮ B1+B2+B3 - CENA CELKEM 2550,-- Kč bez DPH + 536,-- Kč DPH, tj. celkem 3086,-- Kč/ osoba (tj. 850,-- Kč bez DPH za 1 seminář)

Pokyny k platbě:                        

Číslo účtu: 153172938/0300, VS = Vaše IČ, SS = B3. Úhradu proveďte alespoň 2 dny před konáním semináře. Platbu hotově v den školení prosím sdělte v kolonce Vaše zpráva na přihlašovacím formuláři nebo v e-mailu.

Při odhlášení před zahájením semináře nepožadujeme storno poplatky.

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SEMINÁŘE OBDRŽÍ JEDNU VSTUPENKU NA PŘEROVSKÝ BAZÉN ZDARMA.

Před každým seminářem bude probíhat prodej vybraných publikací odborné literatury. Na nabízené tituly bude poskytována sleva ve výši 10 %.

Teplo Přerov a.s.