A2   DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY – NOVINKY V ROCE 2016 A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY                     

 

Jednodenní specializovaný seminář

 

 MÍSTO KONÁNÍ:     KLUB TEPLO, Horní nám. 9, Přerov

 DOPRAVA:               z nádraží autobusem č. 5, vystoupit na zastávce nám. T. G. Masaryka             

 DATUM KONÁNÍ:   12. ledna 2016

 DOBA KONÁNÍ:      prezentace 8.30 - 9.00 hod., seminář 9.00 – 14.00 hod. 

 CENA:                      1000,-- Kč + 210 DPH, tj. celkem 1210,-- Kč/osoba
                                   cena zahrnuje školné, občerstvení a pracovní materiály

 PŘEDNÁŠEJÍCÍ:   Ing. Olga Hochmannová

Daňový poradce – specialista na DPH. Působila na Ministerstvu financí ČR jako ředitelka odboru DPH. Od roku 1996 působí v soukromé sféře. Pravidelně přednáší, spoluautorka mnoha publikací k DPH.

 

DPH v r. 2016

1. Aktuální informace z oblasti DPH

a) rekapitulace hlavních změn v r. 2015

b) přehled metodických informací GFŘ z r. 2015

2. Změny přijaté pro r. 2016

a) změny při převodu nemovitých věcí (§56 ZDPH)

b) kontrolní hlášení

     kdo a kdy podává kontrolní hlášení, obsah kontrolního hlášení podle metodické informace GFŘ, jak se vykazují uskutečněná plnění, přijatá zdanitelná plnění, co se v kontrolním hlášení neuvádí, návaznost daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení, řádné, opravné, následné kontrolní hlášení

3. Další navržené změny ZDPH pro r. 2016

a) elektronická forma podání

b) sazba DPH u stravovacích služeb

c) ostatní změny ZDPH

 

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK - PŘI OBJEDNÁNÍ  SEMINÁŘŮ A1+A2+A3 - CENA CELKEM 2550,-- Kč bez DPH + 536,-- Kč DPH, tj. celkem 3086,-- Kč/ osoba (tj. 850,-- Kč bez DPH za 1 seminář)

 

Pokyny k platbě:                        

Číslo účtu: 153172938/0300, VS = Vaše IČ, SS = A2. Úhradu proveďte alespoň 2 dny před konáním semináře. Platbu hotově v den školení prosím sdělte v kolonce Vaše zpráva na přihlašovacím formuláři nebo v e-mailu.

Při odhlášení před zahájením semináře nepožadujeme storno poplatky.

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SEMINÁŘE OBDRŽÍ JEDNU VSTUPENKU NA PŘEROVSKÝ BAZÉN ZDARMA.

Před každým seminářem bude probíhat prodej vybraných publikací odborné literatury. Na nabízené tituly bude poskytována sleva ve výši 10 %.

Teplo Přerov a.s.