AKTUÁLNÍ INFORMACE

Začátek topné sezóny 2023-2024

Na základě vyhlášky č. 194/2007 Sb., §2 odst. 1 začala topná sezóna.
V pondělí 9. 10. 2023 bude zahájeno vytápění dle vyhlášky č. 194/2007 Sb., §2 odst. 2.

 

Konec topné sezóny 2022-2023

Topná sezóna 2022-2023 byla ukončena ve středu 31. 5. 2023 na základě vyhlášky č. 194/2007 Sb., §2 odst. 1.

 

Přerušení vytápění

Ve čtvrtek 25. 5. 2023 na základě vyhlášky č. 194/2007 Sb., §2 odst. 4. bylo přerušeno vytápění z důvodu překročení průměrné venkovní teploty.

 

Nářízení vlády č. 299/2022 Sb. zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní ply a teplo.

 Více informací zde

 

 

Informace k úspornému tarifu

Vážení odběratelé,

dle Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, účinné od 1. 9. 2022, žádáme zákazníky v domech s byty užívaných k bydlení a odebírající tepelnou energii pro vytápění a ohřev TV o vyplnění žádosti, která je uvedena ve výše uvedeném Nařízení vlády.

Upozorňujeme že pro zohlednění příspěvku na teplo musí být sjednána dodávka tepelné energie (smlouva) do 30. září 2022.

Vyplněnou žádost je třeba doručit do 30. listopadu 2022 následujícím způsobem:
- datovou schránkou (8j4ch24) nebo
- emailem (marketing@teploprerov.cz) nebo
- v listinné podobě na adresu společnosti Teplo Přerov a.s.
  (Blahoslavova 1499/7, Přerov 750 02)

V případě předání údajů na elektronický kontakt musí být datová zpráva podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo obsahovat elektronický dokument, který zachysuje věrný a čitelný obraz listiny opatřené vlastnoručním podpisem.

Bližší informace získáte na:

Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

 

 

Začátek topné sezóny 2022-2023

Na základě vyhlášky č. 194/2007 Sb., §2 odst. 1 začala topná sezóna.
V pondělí 19. 9. 2022 bylo zahájeno vytápění dle vyhlášky č. 194/2007 Sb., §2 odst. 2.

 

Konec topné sezóny 2021-2022

Topná sezóna 2021-2022 byla ukončena v úterý 31. 5. 2022 na základě vyhlášky č. 194/2007 Sb., §2 odst. 1.

 

Přerušení vytápění

V úterý 10. 5. 2022 na základě vyhlášky č. 194/2007 Sb., §2 odst. 4. bude přerušeno vytápění z důvodu překročení průměrné venkovní teploty.

 

Začátek topné sezóny 2021-2022

Topná sezóna 2021-2022 byla zahájena v neděli 19. 9. 2021.

 

Konec topné sezóny 2020-2021

Topná sezóna 2020-2021 byla ukončena v pondělí 31.5.2021, na základě vyhlášky č. 194/2007 Sb., §2 odst. 1.

 

Začátek topné sezóny 2020-2021

Na základě vyhlášky č. 194/2007 Sb., §2 odst. 2 zahajujeme topení v sobotu 26.9.2020, kdy teplota klesne pod 13°C a v následujících dvou dnech teplota nepřekročí hranici 13°C.

 

Konec topné sezóny 2019-2020

Topná sezóna 2019-2020 byla ukončena v neděli 31.5.2020.

 

 

Informace pro odběratele 2020

V průběhu roku 2020 dojde ke zrušení VST 649 Velká Dlážka jih, kde odběrné místa budou přepojeny na VST 635 Velká Dlážka sever.

Odběratelé tímto přepojením nebudou nijak poškozeni a dodávky tepelné energie budou i nadále probíhat.

 

 

Začátek topné sezóny 2019-2020

Topná sezóna 2019-2020 byla zahájena v úterý 17.9.2019.

 

 

Informace pro odběratele 2019

V průběhu roku 2019 dojde ke zrušení VST 663 Chemik ubytovna, kde odběrné místa budou přepojeny na VST 348 Palackého centrum.

Odběratelé tímto přepojením nebudou nijak poškozeni a dodávky tepelné energie budou i nadále probíhat.

 

 

Informace o bakterii Legionelly

Vážení zákazníci,
bakterie Legionelly se vyskytuje v teplé i studené vodě. Množení
Legionelly vzniká ohřátím vody na teplotu minimálně 25 stupňů C
do 45 stupňů C. Bakterií Legionelly je více druhů a ne každá bakterie
Legionelly je nebezpečná. Určení typu bakterie provádí pouze vybraná akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu (NRL legionely). Legionella se množí hlavně tam, kde nedochází k dostatečné cirkulaci teplé vody. Likvidace Legionelly je možná dvěma způsoby: - ohřátím vody nad 60 stupňů C - chemicky nebo UV lampou Teplo Přerov a.s. zajišťuje dodávky teplé vody s tím, že studenou vodu
dodanou z VaK pouze ohřejeme na požadované teplotní parametry. Pro eliminaci výskyty Legionelly naše společnost v současné době
zajištuje důsledné odkalovaní zásobníků teplé vody. U objektů, kde jsou
umístěny objektové předávací stanice je minimální nebezpečí množení
bakterií Legionelly. Bakterie Legionelly se množí hlavně v rozvodech
teplé vody vedených v přislušném objektu a záležitost likvidace těchto
bakterií je v kompetenci majitele objektu.

 

 Informace pro odběratele 2018

V průběhu roku 2018 dojde ke zrušení VST 632 Dvořákova 10, kde odběrné místa budou přepojeny na VST 621 Šířava II.

Dále bude zrušena i VST 330 Kino Hvězda, kde odběrné místa budou přepojeny na VST 627 Šířava A.

Odběratelé těmito přepojením nebudou nijak poškozeni a dodávky tepelné energie budou i nadále probíhat.

 

  

Oznámení odběratelům teplé vody.

Jelikož se u odběratelů teplé vody (TV), v některých lokalitách Přerova, objevily případy výskytu mechanických příměsí v teplé vodě, což se projevilo usazeninami v sítkách vodovodních baterií, chtěli bychom Vás informovat o způsobené nepříjemné situaci a přijatých opatření.

Při dlouhotrvajících a vysokých mrazech od konce ledna bylo nutno z důvodu zajištění vytápění a ohřevu TV využívat teplotu otopné vody až na cca 80°C, což mělo ve svém důsledku vliv na vyšší tvorbu a vysrážení hydrogenuhličitanů při ohřevu TV. U odběratelů TV se to projevilo usazeninami v sítkách vodovodních baterií.

Následně při výskytu těchto potíží bylo vyvoláno jednání se zástupci společnosti VaK Přerov,

s kterou má naše společnost uzavřenou smlouvu o dodávce pitné vody, a výsledkem jednání bylo slíbeno zástupci VaK provést takové opatření, aby se snížila koncentrace hydrogenuhličitanů z cca 240 na cca 160 mg/l. Dále pak pracovníci Tepla provedli snížení (omezení) teploty topné vody do deskových výměníků.

V současné době se jeví, že situace se významně zklidnila a zlepšila.

Naše společnost dle platného energetického zákona je držitelem licence na výrobu a rozvod tepelné energie, kterou je voda ohřívána. Jinak řečeno nezodpovídá za kvalitu dodávané teplé vody (jen a pouze za teplotu).

Ale i tak je nám tato situace nepříjemná a můžeme Vás ubezpečit, že uděláme z naší strany vše, abyste byli s dodávkou teplé vody spokojeni.

 

Informace pro odběratele 2016

V průběhu roku 2016 dojde ke zrušení VST 604 Dvořákova 47, kde odběrné místa budou přepojeny na VST 660 Energocentrum II.

Odběratelé tímto přepojením nebudou nijak poškozeni a dodávky tepelné energie budou i nadále probíhat.

 

26. 2. Dorota

Zítra: Alexandr

Diskusní fórum

příspěvků: 16

Návštěvnost stránek

391519
Teplo Přerov a.s.