PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Hana Mazochová
předsedkyně představenstva
Ing. Jaroslav Klvač        
místopředseda představenstva
JUDr. Tomáš Čejna
člen představenstva
Ing. Tomáš Dostal
člen představenstva
Bc. Petr Kopřiva
člen představenstva

 

Ing. Hana Mazochová 

Vzdělání: Vystudovala Vysokou školu báňskou, obor Ekonomika a řízení průmyslu
Povolání: důchodkyně
Kvalifikační předpoklady:
- prošla řadou pozic vždy v ekonomickém úseku od referentky po finanční ředitelku, byla místopředsedkyní a členkou dozorčích rad a představenstev několika společností
Politická příslušnost:
- člen politického hnutí ANO 2011

 

Ing. Jaroslav Klvač

Vzdělání: ČVUT Praha
Povolání: důchodce
Kvalifikační předpoklady:
- 34 let v energetice ve vedoucích funkcích
- 19 let ve funkci ředitele Teplo Přerov a.s.
- bývalý energetický auditor

 

JUDr. Tomáš Čejna

Vzdělání:
Právnická fakulta Brno
Povolání:  advokát, společník Advokátní kanceláře Čejna, Kliment, Mach se sídlem v Přerově
Kvalifikační předpoklady:
- poskytování poradenství pro střední firemní klientelu
- dvacetileté zkušenosti v oblasti řízení menších a středních firem a obchodního práva

 

Ing. Tomáš Dostal

Vzdělání:
 vysokoškolské - VUT Brno
Povolání: projektant, investiční technik, konstruktér, středoškolský učitel
Kvalifikační předpoklady: 
- projektant tepelného vedení, výměníkových stanic
- zástupce investora na stavbách teplárenské společnosti
Politická příslušnost: nestraník za KDU-ČSL


Bc. Petr Kopřiva

Vzdělání:
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik
Povolání: zástupce ředitele daňové kanceláře
Kvalifikační předpoklady:
- zkušenosti s managmentem v menších a středních společnostech
Politická příslušnost: člen ODS

Teplo Přerov a.s.