VALNÁ HROMADA

                                            Rada statutárního města Přerov

                                   v působnosti valné hromady společnosti

 

Ing. Petr Vrána
primátor, člen RM
Ing. Miloslav Dohnal náměstek primátora, člen RM
JUDr. Vladimír Lichnovský
náměstek primátora, člen RM
Ing. Tomáš Navrátil
pověřený náměstek primátora, člen RM
Ing. Tomáš Dostal člen RM Přerova
Mgr. Petr Kouba
člen RM Přerova

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.

člen RM Přerova
Ing. Hana Mazochová
členka RM Přerova
Mgr. Lada Galová
členka RM Přerova
Ing. Petr Měřínský
člen RM Přerova

 

 

Teplo Přerov a.s.