KÓD SEMINÁŘE: 13

NÁZEV:

NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ V ROCE 2019

  Jednodenní specializovaný seminář
MÍSTO KONÁNÍ: KLUB TEPLO, Horní nám. 9, Přerov
DOPRAVA: z nádraží autobusem č. 105, vystoupit na zastávce Palackého
DATUM KONÁNÍ: 18.1.2019
DOBA KONÁNÍ: prezentace 8.30 - 9.00 hod., seminář 9.00 – 14.00 hod.
CENA: 1 000 Kč + 21% DPH, tj. celkem 1 210 Kč/osoba
(cena zahrnuje školné, občerstvení a pracovní materiály)
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Bc. Taťána Sojková

Od roku 1989 pracuje v oblasti sociálního zabezpečení. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti, kde se zaměřuje zejména na oblast důchodového pojištění a vedení evidenčních listů důchodového pojištění.

 

Seminář je určen všem, kteří se zabývají problematikou důchodového pojištění a plní za zaměstnavatele nebo jako OSVČ povinnosti s tím spojené.

 

Tématická náplň:

 • Důchodový věk, doby pojištění, náhradní doby pojištění 
 • Prokazování dob důchodového pojištění, chybějící doba pojištění – lze doplatit ?
   
 • Druhy důchodů. Výhodnost a nevýhodnost tzv. předčasných důchodů, výpočet

 • Důchody podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem

 • Pojistné na sociální zabezpečení, odvody pojistného.

 • Výdělečná činnost poživatelů důchodů v kombinaci s důchodem.

 • Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění.

 • Evidenční listy důchodového pojištění

 • Aktuality ke dni konání semináře. Informace o posledních změnách.

 • Diskuse, dotazy a příklady z praxe.

 


Teplo Přerov a.s.