KÓD SEMINÁŘE: 16

NÁZEV:

PRŮVODCE ZDAŇOVÁNÍM MEZD ZAMĚSTNANCŮ A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2018

  Jednodenní specializovaný seminář
MÍSTO KONÁNÍ: KLUB TEPLO, Horní nám. 9, Přerov
DOPRAVA: z nádraží autobusem č. 105, vystoupit na zastávce nám. T. G. Masaryka
DATUM KONÁNÍ: 31.1.2018
DOBA KONÁNÍ: prezentace 8.30 - 9.00 hod., seminář 9.00 – 14.00 hod.
CENA: 1 000 Kč + 21% DPH, tj. celkem 1 210 Kč/osoba
(cena zahrnuje školné, občerstvení a pracovní materiály)
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Milan Lošťák

Uznávaný odborník na úseku zdaňováním mezd. Dlouholetý pracovník Finančního úřadu v Olomouci, kde v letech 1993 - 2012 zastával funkci zástupce ředitele. Velmi aktivní při přednáškové činnosti. Spoluautor řady odborných publikací v oblasti zdaňování mezd.

 

Zdaňování mezd v roce 2017 a 2018


• Zvýšení daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2017 a od 1. 1. 2018

• Podmínky pro uplatnění „školkovného“ a změna posuzování nároku na školkovné (časové rozlišení).

• Nový tiskopis Prohlášení poplatníka. Možnost elektronického podpisu Prohlášení poplatníka.

• Vymezení dalších příjmů malého rozsahu (kromě DPP), které lze zdanit srážkovou daní do nově stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání.

• Roční zúčtování záloh na daň s promítnutím některých retroaktivních změn v zákoně.

• Úprava metodiky u slev na dani, na daňovém zvýhodnění a daňových bonusech. Změna v odpočtech bezúplatného plnění.

• Tiskopisy, příklady, platné lhůty, odpovědi na dotazy.

 

 
Teplo Přerov a.s.