KÓD SEMINÁŘE: 15 

NÁZEV:

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

  Jednodenní specializovaný seminář
MÍSTO KONÁNÍ: KLUB TEPLO, Horní nám. 9, Přerov
DOPRAVA: z nádraží autobusem č. 105, vystoupit na zastávce nám. T. G. Masaryka
DATUM KONÁNÍ: 29.1.2018
DOBA KONÁNÍ: prezentace 8.30 - 9.00 hod., seminář 9.00 – 14.00 hod.
CENA: 500 Kč + 21% DPH, tj. celkem 605 Kč/osoba
(cena zahrnuje školné, občerstvení a pracovní materiály)
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Jana Knejzlíková

PracovníK VZP v Přerově a Ostravě s dlouholetými přednáškovými zkušenostmi.

 Obsah semináře:

1. část prezentuje paní Jana Knejzlíková

 • Změny ve zdravotním pojištění od roku 2018, aktuality ze zdravotního pojištění na základě změny legislativy.

 • Pojištěnci - plátci zdravotního pojištění, vznik a zánik pojištění, za koho platí zdravotní pojištění stát?

 • Koordinace nařízení EU, dlouhodobý pobyt.

 • OSVČ - určení rozhodného období a výše zálohy, plnění povinnosti, přehled OSVČ, snížení záloh pojistného.

 • Souběh více plátců pojistného.

 • Účast cizinců ve veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na nařízení EU.

 


2. část prezentuje paní Elena Jančíková

 • Zaměstnavatelé, zaměstnanci, vyměřovací základ.

 • Kdy neplatí zaměstnavatel za zaměstnance žádné pojistné?

 • Kdy se dopočítává do minimálního vyměřovacího základu?

 • Chyby zaměstnavatele a jejich důsledky (nesprávně stanovený vyměřovací základ, neplnění oznamovací povinnosti).

 • Řešení penále ve zdravotním pojištění.

 • Elektronická komunikace s VZP - novinky.

 

Teplo Přerov a.s.