V současné době probíhá následující výběrové řízení:

 

 

 Cejchování měřičů teplené energie v letech
2024 a 2025

 

 Předmětem nabídky:

 1. Cejchování (ověření) a kalibrace měřidel tepelné energie, uvedených v příloze č.1 a č.2
 2. Úřední přezkoušení správnosti měřidel dle platného zákona o metrologii v platném znění
 3. Činnosti spojené s dopravou měřidel od objednatele a zpět
 4. Ekologická likvidace vyřazených měřidel
 5. Ostatní práce (výměna baterií, potvrzení, justování, hodinová sazba)
 6. Výměna baterií a opravy měřidel nejsou součástí nabídky a budou případně měněny či opraveny dle rozhodnutí objednatele.

 

Hodnotící kritérium: celková nejnižší nabídková cena bez DPH

  

Termín zasílání nabídek: do 10.11.2023

 

Nabídku zašlete poštou na adresu:

Teplo Přerov a.s.

Blahoslavova 1499/7

750 02 Přerov

 

Na obálku nabídky uveďte: „Výběrové řízení na ověření měřičů tepelné energie. NEOTVÍRAT“

 

Součástí nabídky bude:

 1. Návrh Smlouvy o dílo vč. vyplněných příloh č.1 a č.2 (ceníky)
  1. Doba záruky 24 měsíců
  2. Objednatel neposkytuje zálohy
  3. Splatnost faktur 30 dní

          2. Úřední oprávnění k požadovaným činnostem (autorizace)

          3. Harmonogram svozů pro rok 2024 a 2025

 

Příloha č. 1 a č. 2 zde

 


 

Teplo Přerov a.s.