Výběrová řízení

  1. Stavební práce v roce 2020
    - realizace potrubních rozvodů z VST Velká Dlážka sever
    - přípojka pro BD Alšova
    - přípojka pro novostavbu v areálu Zemědělské školy
    - stavební úpravy VST Velká Dlážka 1, Přerov

  2. Částečné zateplení obálky objektu společnosti Teplo Přerov a.s.

 

Společnost Teplo Přerov a.s. v souladu s ustanovením § 43 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. zastupuje na základě uzavřené příkazní smlouvy a udělené plné moci společnost:

ARL INNOVATION s.r.o.
Horní náměstí 12/19
779 00 Olomouc
IČ: 01744828
E-mail: axmann@arlinnovation.cz

 

 


 

Teplo Přerov a.s.