AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

Informace o bakterii Legionelly

Vážení zákazníci,
bakterie Legionelly se vyskytuje v teplé i studené vodě. Množení
Legionelly vzniká ohřátím vody na teplotu minimálně 25 stupňů C
do 45 stupňů C. Bakterií Legionelly je více druhů a ne každá bakterie
Legionelly je nebezpečná. Určení typu bakterie provádí pouze vybraná akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu (NRL legionely). Legionella se množí hlavně tam, kde nedochází k dostatečné cirkulaci teplé vody. Likvidace Legionelly je možná dvěma způsoby: - ohřátím vody nad 60 stupňů C - chemicky nebo UV lampou Teplo Přerov a.s. zajišťuje dodávky teplé vody s tím, že studenou vodu
dodanou z VaK pouze ohřejeme na požadované teplotní parametry. Pro eliminaci výskyty Legionelly naše společnost v současné době
zajištuje důsledné odkalovaní zásobníků teplé vody. U objektů, kde jsou
umístěny objektové předávací stanice je minimální nebezpečí množení
bakterií Legionelly. Bakterie Legionelly se množí hlavně v rozvodech
teplé vody vedených v přislušném objektu a záležitost likvidace těchto
bakterií je v kompetenci majitele objektu.

 

 

 

Dne 28. 9. 2015 začala topná sezóna.

 

 


 

Oznámení odběratelům teplé vody.

Jelikož se u odběratelů teplé vody (TV), v některých lokalitách Přerova, objevily případy výskytu mechanických příměsí v teplé vodě, což se projevilo usazeninami v sítkách vodovodních baterií, chtěli bychom Vás informovat o způsobené nepříjemné situaci a přijatých opatření.

Při dlouhotrvajících a vysokých mrazech od konce ledna bylo nutno z důvodu zajištění vytápění a ohřevu TV využívat teplotu otopné vody až na cca 80°C, což mělo ve svém důsledku vliv na vyšší tvorbu a vysrážení hydrogenuhličitanů při ohřevu TV. U odběratelů TV se to projevilo usazeninami v sítkách vodovodních baterií.

Následně při výskytu těchto potíží bylo vyvoláno jednání se zástupci společnosti VaK Přerov,

s kterou má naše společnost uzavřenou smlouvu o dodávce pitné vody, a výsledkem jednání bylo slíbeno zástupci VaK provést takové opatření, aby se snížila koncentrace hydrogenuhličitanů z cca 240 na cca 160 mg/l. Dále pak pracovníci Tepla provedli snížení (omezení) teploty topné vody do deskových výměníků.

V současné době se jeví, že situace se významně zklidnila a zlepšila.

Naše společnost dle platného energetického zákona je držitelem licence na výrobu a rozvod tepelné energie, kterou je voda ohřívána. Jinak řečeno nezodpovídá za kvalitu dodávané teplé vody (jen a pouze za teplotu).

Ale i tak je nám tato situace nepříjemná a můžeme Vás ubezpečit, že uděláme z naší strany vše, abyste byli s dodávkou teplé vody spokojeni.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hlavní cena - Energetický projekt roku 2006

Modernizace a optimalizace CZT v Přerově, III. etapa

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dárkové poukazy                                                  

Více informací

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Díky Statutárnímu městu Přerov se podařilo získat prostředky z Regionálního operačního programu Olomouckého kraje a to ve výši cca. 13,5 mil. Kč. Dalších cca.11 mil. Kč uvolnilo město a tím otevřelo možnost realizovat změny, které jsou dosud největší od ukončení výstavby plaveckého areálu. A o co se jedná. Ve venkovním areálu přibude ke stávajícímu venkovnímu 25 m bazénu další nerezový bazén s atrakcemi, kde bude dvouproudová skluzavka, lezecká stěna, proudový kanál, masážní lůžka a lavice, tryskače a vodní hřib. Současně s tímto novým bazénem bude upraven stávající venkovní dětský bazén, který bude vyfóliován a doplněn přelivovými žlábky. Ruku v ruce s těmito změnami dochází k významné rekonstrukci bazénových technologií. Bude zrealizována nová technologie pro již zmíněné bazény a dále nová technologie pro 25 m bazén a rekonstrukce se dočká i technologie stávajícího 50 m vnitřního bazénu.

V souběhu s výstavbou nových bazénů se realizují solární panely, které by měly zajistit ohřev bazénových vod. Jedná se o 75 ks panelů a na tuto akci se opět podařilo získat dotaci a to téměř 2 mil Kč z Evropských fondů. Celková investice bude ve výši cca. 3 mil. Kč.

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie ( Fond soudržnosti ) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Novinka:

 

Na odkazu níže je možná virtuální prohlídka plaveckho areálu v Přerově. Ovládání je možné pomocí myši a znázorněných šipek.

 

https://plus.google.com/107915572256532238706/about?gl=cz&hl=cs

Teplo Přerov a.s.