AKTUÁLNÍ INFORMACE

Konec topné sezóny 2021-2022

Topná sezóna 2021-2022 byla ukončena v úterý 31. 5. 2022 na základě vyhlášky č. 194/2007 Sb., §2 odst. 1.

 

Přerušení vytápění

V úterý 10. 5. 2022 na základě vyhlášky č. 194/2007 Sb., §2 odst. 4. bude přerušeno vytápění z důvodu překročení průměrné venkovní teploty.

 

Začátek topné sezóny 2021-2022

Topná sezóna 2021-2022 byla zahájena v neděli 19. 9. 2021.

 

Konec topné sezóny 2020-2021

Topná sezóna 2020-2021 byla ukončena v pondělí 31.5.2021, na základě vyhlášky č. 194/2007 Sb., §2 odst. 1.

 

Začátek topné sezóny 2020-2021

Na základě vyhlášky č. 194/2007 Sb., §2 odst. 2 zahajujeme topení v sobotu 26.9.2020, kdy teplota klesne pod 13°C a v následujících dvou dnech teplota nepřekročí hranici 13°C.

 

Konec topné sezóny 2019-2020

Topná sezóna 2019-2020 byla ukončena v neděli 31.5.2020.

 

 

Informace pro odběratele 2020

V průběhu roku 2020 dojde ke zrušení VST 649 Velká Dlážka jih, kde odběrné místa budou přepojeny na VST 635 Velká Dlážka sever.

Odběratelé tímto přepojením nebudou nijak poškozeni a dodávky tepelné energie budou i nadále probíhat.

 

 

Začátek topné sezóny 2019-2020

Topná sezóna 2019-2020 byla zahájena v úterý 17.9.2019.

 

 

Informace pro odběratele 2019

V průběhu roku 2019 dojde ke zrušení VST 663 Chemik ubytovna, kde odběrné místa budou přepojeny na VST 348 Palackého centrum.

Odběratelé tímto přepojením nebudou nijak poškozeni a dodávky tepelné energie budou i nadále probíhat.

 

 

Informace o bakterii Legionelly

Vážení zákazníci,
bakterie Legionelly se vyskytuje v teplé i studené vodě. Množení
Legionelly vzniká ohřátím vody na teplotu minimálně 25 stupňů C
do 45 stupňů C. Bakterií Legionelly je více druhů a ne každá bakterie
Legionelly je nebezpečná. Určení typu bakterie provádí pouze vybraná akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu (NRL legionely). Legionella se množí hlavně tam, kde nedochází k dostatečné cirkulaci teplé vody. Likvidace Legionelly je možná dvěma způsoby: - ohřátím vody nad 60 stupňů C - chemicky nebo UV lampou Teplo Přerov a.s. zajišťuje dodávky teplé vody s tím, že studenou vodu
dodanou z VaK pouze ohřejeme na požadované teplotní parametry. Pro eliminaci výskyty Legionelly naše společnost v současné době
zajištuje důsledné odkalovaní zásobníků teplé vody. U objektů, kde jsou
umístěny objektové předávací stanice je minimální nebezpečí množení
bakterií Legionelly. Bakterie Legionelly se množí hlavně v rozvodech
teplé vody vedených v přislušném objektu a záležitost likvidace těchto
bakterií je v kompetenci majitele objektu.

 

 Informace pro odběratele 2018

V průběhu roku 2018 dojde ke zrušení VST 632 Dvořákova 10, kde odběrné místa budou přepojeny na VST 621 Šířava II.

Dále bude zrušena i VST 330 Kino Hvězda, kde odběrné místa budou přepojeny na VST 627 Šířava A.

Odběratelé těmito přepojením nebudou nijak poškozeni a dodávky tepelné energie budou i nadále probíhat.

 

  

Oznámení odběratelům teplé vody.

Jelikož se u odběratelů teplé vody (TV), v některých lokalitách Přerova, objevily případy výskytu mechanických příměsí v teplé vodě, což se projevilo usazeninami v sítkách vodovodních baterií, chtěli bychom Vás informovat o způsobené nepříjemné situaci a přijatých opatření.

Při dlouhotrvajících a vysokých mrazech od konce ledna bylo nutno z důvodu zajištění vytápění a ohřevu TV využívat teplotu otopné vody až na cca 80°C, což mělo ve svém důsledku vliv na vyšší tvorbu a vysrážení hydrogenuhličitanů při ohřevu TV. U odběratelů TV se to projevilo usazeninami v sítkách vodovodních baterií.

Následně při výskytu těchto potíží bylo vyvoláno jednání se zástupci společnosti VaK Přerov,

s kterou má naše společnost uzavřenou smlouvu o dodávce pitné vody, a výsledkem jednání bylo slíbeno zástupci VaK provést takové opatření, aby se snížila koncentrace hydrogenuhličitanů z cca 240 na cca 160 mg/l. Dále pak pracovníci Tepla provedli snížení (omezení) teploty topné vody do deskových výměníků.

V současné době se jeví, že situace se významně zklidnila a zlepšila.

Naše společnost dle platného energetického zákona je držitelem licence na výrobu a rozvod tepelné energie, kterou je voda ohřívána. Jinak řečeno nezodpovídá za kvalitu dodávané teplé vody (jen a pouze za teplotu).

Ale i tak je nám tato situace nepříjemná a můžeme Vás ubezpečit, že uděláme z naší strany vše, abyste byli s dodávkou teplé vody spokojeni.

 

Informace pro odběratele 2016

V průběhu roku 2016 dojde ke zrušení VST 604 Dvořákova 47, kde odběrné místa budou přepojeny na VST 660 Energocentrum II.

Odběratelé tímto přepojením nebudou nijak poškozeni a dodávky tepelné energie budou i nadále probíhat.

 

Vyhledat v textu

2. 7. Patricie

Zítra: Radomír

Diskusní fórum

příspěvků: 15

Návštěvnost stránek

335771
Teplo Přerov a.s.