HAVARIJNÍ SLUŽBA

Nabízíme havarijní službu v profesích ústřední vytápění, teplá užitková voda a studená pitná voda.

Naše společnost  pro výkon havarijní služby zajistí kvalifikované odborníky s podrobnou znalostí místních podmínek a disponuje kvalitním technickým a materiálním zázemím.

Při poruchách  je úkolem havarijní služby zabránit následným škodám na majetku, zjistit příčinu poruchy a dle zájmu zákazníka a technických možností poruchu odstranit.

V případě jakýchkoli potíží souvisejících s dodávkou tepla, teplé užitkové vody a jiných (viz specifikace níže) nás prosím kontaktujte na tato telefonní čísla:

V DOBĚ TOPNÉ SEZÓNY (od 1.9. do 31.5.):

OD 0:00 DO 24:00 HOD. - TEL: 606 678 001


MIMO TOPNOU SEZÓNU (od 1.6. do 31.8.):

OD 6:00 DO 22:00 HODIN - TEL: 606 678 001

Nabízíme tyto služby:
- odstavení prasklého radiátoru
- odstavení vadného úseku potrubí ÚT, TUV a SV
- opravárenská činnost, instalatérské práce, kanalizace
- konzultační a poradenská činnost

 

Ceník (s uzavřenou Smlouvou o havarijní službě):

Topenářské práce, elektrikářské práce, práce MaR a konzultační hodiny:

(HZS = hodinová zúčtovací sazba)

a) Pracovní dny v době od 6.00 do 22.00 hod.                                                      (HZS) 280,- Kč

b) Dny pracovního volna, svátky a v době od 22.00 do 6.00 hod.                      (HZS) 360,- Kč          

c) Dopravné po městě - paušál za zakázku (mimo smluvní ceny)                                 60,- Kč

     

Ceník (s neuzavřenou Smlouvou o havarijní službě):

Topenářské práce, elektrikářské práce, práce MaR a konzultační hodiny:

(HZS = hodinová zúčtovací sazba)

a) Pracovní dny v době od 6.00 do 22.00 hod.                                                      (HZS) 340,- Kč

b) Dny pracovního volna, svátky a v době od 22.00 do 6.00 hod.                      (HZS) 380,- Kč          

c) Dopravné po městě - automobil osobní - cena za km                                                10,- Kč

                                         - automobil nákladní - cena za km                                              12,- Kč

                                         - samostatně objednaná doprava - cena za km                       30,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH dle platné saby.

 

Teplo Přerov a.s.