DOZORČÍ RADA

Mgr. Petr Caletka
předseda dozorčí rady
Petr Turanec 
člen dozorčí rady
Ivo Lausch člen dozorčí rady
Ing. Jan Slivka člen dozorčí rady
JUDr. Miroslav Gerec 
člen dozorčí rady

 

Mgr. Petr Caletka

Vzdělání:
Povolání:

 

Petr Turanec
 

Vzdělání:
Povolání:

 

 Ivo Lausch
 

Vzdělání:
Povolání:

 

Ing. Jan Slivka 
 

Vzdělání:
Povolání:

 

JUDr. Miroslav Gerec

Vzdělání:
Povolání:

 

 

 

 

Teplo Přerov a.s.