PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Petr Vrána
předseda představenstva
Ing. Hana Mazochová          
místopředsedkyně představenstva
JUDr. Tomáš Čejna
člen představenstva
Ing. Tomáš Dostal
člen představenstva
Bc. Petr Kopřiva
člen představenstva

 

 Ing. Petr Vrána

Vzdělání: VŠB - TU v Ostravě - Ekonomická fakulta, Slezská univerzita v Opavě - Podnikatelská fakulta
Povolání: Area Manager - Precheza a.s.
Kvalifikační předpoklady:
- zodpovědnost za obchodní strategii a řízení prodeje do svěřených oblastí - země západní Evropy a Afriky
- patnáctileté zkušenosti s fungováním velké výrobní společnosti, podnikající v oblasti anorganické chemie
Politická příslušnost:
- nominace za hnutí ANO 2011

 

Ing. Hana Mazochová 

Vzdělání: Vystudovala Vysokou školu báňskou, obor Ekonomika a řízení průmyslu
Povolání: vedoucí finančního odboru
Kvalifikační předpoklady:
- prošla řadou pozic vždy v ekonomickém úseku od referentky po finanční ředitelku, byla místopředsedkyní a členkou dozorčích rad a představenstev několika společností
Politická příslušnost:
- člen politického hnutí ANO 2011

 

JUDr. Tomáš Čejna

Vzdělání:
Právnická fakulta Brno
Povolání:  advokát, společník Advokátní kanceláře Čejna, Kliment, Mach se sídlem v Přerově
Kvalifikační předpoklady:
- poskytování poradenství pro střední firemní klientelu
- dvacetileté zkušenosti v oblasti řízení menších a středních firem a obchodního práva

 

Ing. Tomáš Dostal

Vzdělání:
 
Povolání: 
Kvalifikační předpoklady:


Bc. Petr Kopřiva

Vzdělání:
 
Povolání: 
Kvalifikační předpoklady:

Teplo Přerov a.s.