VALNÁ HROMADA

                                            Rada statutárního města Přerov

                                   v působnosti valné hromady společnosti

 

Mgr. Vladimír Puchalský     
primátor, člen RM
Ing. Petr Měřínský 1. náměstek primátora, člen RM
Pavel Košutek náměstek primátora, člen RM
Bc. Tomáš Navrátil náměstek primátora, člen RM
Ing. Petr Vrána člen RM Přerova
Ing. Vladimír Holan člen RM Přerova
Ing. Jiří Kohout člen RM Přerova
Mgr. Helena Netopilová členka RM Přerova
Ing. arch. Jan Horký člen RM Přerova
Rudolf Neuls člen RM Přerova
Ing. Hana Mazochová
členka RM Přerova

 

 

Teplo Přerov a.s.