PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Petr Vrána
předseda představenstva
Ing. Martin Macháček, MBA          
místopředseda představenstva
Ing. Hana Mazochová
členka představenstva
Ing. Marek Švarc, MBA
člen představenstva
JUDr. Tomáš Čejna
člen představenstva

 

 Ing. Petr Vrána

Vzdělání: VŠB - TU v Ostravě - Ekonomická fakulta, Slezská univerzita v Opavě - Podnikatelská fakulta
Povolání: Area Manager - Precheza a.s.
Kvalifikační předpoklady:
- zodpovědnost za obchodní strategii a řízení prodeje do svěřených oblastí - země západní Evropy a Afriky
- patnáctileté zkušenosti s fungováním velké výrobní společnosti, podnikající v oblasti anorganické chemie
Politická příslušnost:
- nominace za hnutí ANO 2011

Ing. Martin Macháček, MBA

Vzdělání: JMU Liverpool - VŠB TUO, Ekonomická fakulta - odtud MBA, VŠB - TU v Ostravě - Fakulta strojní a elektrotechnická - obor Strojírenská technologie - odtud Ing.
Povolání: ředitel a předseda představenstva DSD - Dostál a.s.
Kvalifikační předpoklady:
- zodpovědnost za zakázkovou náplň, hospodářský výsledek společnosti, aktivní podpora R&D, řízení firemní komunikace, systému kvality a zodpovědnost za trvalý rozvoj firmy
Politická příslušnost:
- bez politické příslušnosti

Ing. Hana Mazochová 

Vzdělání: Vystudovala Vysokou školu báňskou, obor Ekonomika a řízení průmyslu
Povolání: vedoucí finančního odboru
Kvalifikační předpoklady:
- prošla řadou pozic vždy v ekonomickém úseku od referentky po finanční ředitelku, byla místopředsedkyní a členkou dozorčích rad a představenstev několika společností
Politická příslušnost:
- člen politického hnutí ANO 2011

Ing. Marek Švarc, MBA

Vzdělání: VŠB - TU v Ostravě, Elektrotechnická fakulta, obor Měření a regulace
Povolání: ředitel, majitel společnosti TRYSTOM spol. s.r.o.
Kvalifikační předpoklady:
- více než desetileté zkušenosti s řízením a rozvojem společnosti podnikající v oblasti průmyslové automatizace a zdravotnické techniky
- Absolutorium postgraduálního studia ,, Master of Business Administrattion´´ na Ekonomické fakultě VŠB - TU v Ostravě
Politická příslušnost:
- bez politické příslušnosti

JUDr. Tomáš Čejna

Vzdělání:
Právnická fakulta Brno
Povolání:  advokát, společník Advokátní kanceláře Čejna, Kliment, Mach se sídlem v Přerově
Kvalifikační předpoklady:
- poskytování poradenství pro střední firemní klientelu
- dvacetileté zkušenosti v oblasti řízení menších a středních firem a obchodního práva

 

Teplo Přerov a.s.